< Raiul Animalelor

Extras din Regulamentul de Functionare

Dispozitii Generale

Regulamentul de functionare al Cimitirului are ca obiect asigurarea ordinii, decenței, securității, salubritatii și liniștea publică în cimitirul de animale. Cimitirul Raiul Animalelor este un cimitir privat, situat pe un teren proprietate privată și pe cale de consecință persoanele fizice sau juridice, care concesionează locuri de veci sau columbar nu își pot exercita dreptul de proprietate asupra acestora, dobândind doar dreptul de folosință.

Cimitirul Raiul Animalelor va furniza clientului serviciile specificate în planul de servicii: Servicii de înhumare/deshumare, servicii de transport, servicii de concesiune.

Aceaste servicii se pot modifica și completa fără un aviz prealabil în funcție de necesitatea pieții. Clientul este informat asupra serviciilor oferite de Cimitirul Raiul Animalelor prin email, posta, publicare pe site-ul web: www.raiulanimalelor.ro, telefonic la +40722172485; +40721268721, sau la departamentul Relatii cu clientii.

Serviciile Cimitirului RAIUL ANIMALELOR se ofera clientului pentru animalele sale de companie pentru care deține carnet de sanatate sau orice act doveditor. Dreptul la înhumare în cadrul cimitirului “Raiul Animalelor” este acordat contra cost.

Actele si datele necesare Inhumării:
 1. Actul de identitate al detinatorului animalului:
 2. Carnetul de sanatate al animalului / Pasaport
 3. Datele de contact ale detinatorului
 4. Numele, data nasterii si a decesului animalului
 5. Datele cabinetului veterinar frecventat de animal
 6. Numele doctorului veterinar ce a constatat decesul
 7. Date privind identificarea şi înregistrarea animalelor (microcip ROMPETID)
Amplasarea mormintelor
Amplasarea mormintelor se face dupa prezentele reguli de functionare ale cimitirului. Locurile, în funcție de talia animalului (stabilită de conducerea cimitirului) se concesionează în ordine, pe o parcelă, atunci când situația o permite. În situația ocupării parcului-cimitir, locurile se concesionează în funcție de disponibilități și pe pozițiile rămase libere pe o parcela. Mormintele au coduri in contract sau pe prezentul site, ce semnifica dimensiunea locului de veci, dupa cum urmeaza (Lxlcm ): LV50 si LV25:50x35cm, LV80: 80x50cm, LV100:100x70cm, LV150:150x90cm.
Comportamentul persoanelor care intra in incinta parcului-cimitir

Toate persoanele care intra in parcul cimitir sunt obligate să aibă o conduită adecvata astfel intrarea în cimitir este interzisa persoanelor în stare de ebrietate, a vânzătorilor ambulanți, a copiilor sub 10 ani fără însoțitor, a vizitatorilor acompaniați de animale fara lesa.

Sunt interzise în interiorul cimitirului: țipete, cantece, difuzarea muzicii, conversații deranjante, dispute.

Tulburarea liniștii, dezordinea, actele de instigare, scandalurile sunt interzise în mod expres. Personalul “Raiul Animalelor” este autorizat să scoată afara din incinta Cimitirului persoanele ce nu respectă regulile de conduită civilizată.

Este interzisa amplasarea de flori din plastic, coronite din plastic care contin si insertii metalice.

Sunt interzise punerea de afise, tablouri, sau semne de anunț pe pereți, pe gardurile interne sau externe, porți cât și în interiorul cimitirului.

Este interzisa ridicarea de garduri, obstacole sau separarea mormintelor prin orice alt mijloc (constructii subterane sau supraterane, a pereților pe locurile de înhumare).

Este interzisa amplasarea pietrelor de diferite diametre si culori, direct pe pamant sau pe o anumita membrana/folie, care impiedica cresterea gazonului.

Este interzisa atacarea chimica a gazonului prin pesticide

Este interzisa delimitarea prin rame metalice a locului de veci.

Este interzisa platantarea de pomi fructiferi, sau arbori, arbusti de afecteaza alte morminte, care umbresc si distrug gazonul. In cazul in care se planteaza conifere sau alte plante cu crestere lenta, dupa atingerea inaltimii de 1.20m, acestia se vor scoate de personalul cimitirului si se vor lua acasa inapoi de client sau vor fi replantati in linia existenta de brazi, in cazul brazilor.

Este interzis aruncarea de mucuri de țigări, ambalaje, resturi alimentare și vegetale în interiorul Cimitirului Raiului Animalelor. Se vor folosi în acest scop numai locurile special amenajate, cu rugamintea de a arunca deșeurile selectiv in pubele marcate corespunzător.

Este interzisă fotografierea, filmarea sau înregistrările audio în Cimitirul “Raiul Animalelor” fără autorizația scrisă a administrației. Este interzisă realizarea de campanii publicitare în interiorul sau la porțile cimitirului.

În cazul în care persoanle admise în parcul-cimitir se vor abate de la dispozițiile regulamentului sau comportamentul lor va fi lipsit de respect privind caracterul locului, aceștia vor fi scoși afara din incinta Cimitirului, de personalul cimitirului.

Prejudiciul adus accesoriilor de pe morminte

Administrația cimitirului, nu va fi trasă la răspundere pentru deteriorarile aparute în interiorul cimitirului asupra obiectelor aduse de catre client, datorita degradarii normale a obiectelor, a accesoriilor acestora de pe morminte. Toate persoanele care doresc să aducă un obiect vor cere acordul conducerii. În perioada de toamna-iarna clienții sunt rugati să-și ridice de pe morminte obiectele care nu rezistă la intemperii.

Administrația cimitirului nu răspunde de integritatea obiectelor amplasate pe mormânt, daca acestea se degradeaza de la condițiile meteo (soare, ploaie, îngheț) sau sunt degradate mecanic (sparte, cu elemente lipsa), iar aspectul acestora degradat afecteaza imaginea cimitirului, acestea vor fi eliberate de pe locul de veci, fara informarea clientului.

Administrația cimitirului are obligația de a asigura întreținerea acestuia prin, tunderea si toaletarea spațiilor verzi, menținerea curățeniei, adunarea, colectarea, transportul sau compostarea deșeurilor din cadrul cimitirului. De asemenea are obligația de a se îngriji de întreținerea gardului perimetral si de aleile de acces din interiorul parcului.

Circulația oricărui vehicul este interzisă cu excepția furgonetelor funerare, vehiculelor autorizate, tehnice municipale, vehiculele angajaților sau transport materiale, vehicule ale persoanelor cu drept de acces. Accesul acestor vehicule este autorizat numai în zonele marcate în acest sens.

In cazul amplasarii ornamentelor de Craciun/Paste, acestea vor trebui ridicate de catre client pana la 60 de zile de la sarbatoarea respectiva, in caz contrar vor fi eliberate de pe mormant de catre personalul cimitirului, fara posibilitatea de returnare catre client.

Tarife, Plata serviciilor

Se vor aplica tarifele în vigoare la data cererii acestora, indiferent de data concesiunii. Locurile de inhumare si columbar pot fi concesionate pe baza de taxe in conditiile Regulamentului de functionare Cimitirului Raiul Animalelor.

Plata se va face pe baza serviciilor contractate cu RAIUL ANIMALELOR SRL de catre Client.

Plata taxei anuale (taxa verde si taxa de columbar) se face in fiecare an calendaristic de catre client. Plata taxei verzi se plateste in anul urmator celui in care s-a realizat inhumarea, indiferent de luna in care s-au contractat serviciile. In urmatorii ani plata taxei verzi se face pe an calendaristic 01 ianuarie-31 decembrie. Conducerea Raiului Animalelor consideră oportun de a explica clientilor săi că, prin „an calendaristic” (Potrivit DEX-lui) se înţelege perioada cuprinsă între 01 ianuarie a anului de referinţă, pînă la 31 decembrie a anului de referinţă. In cazul in care plata nu ajunge la prestator, Clientul este de drept in intarziere si se supune conditiilor din regulamentul de functionare al Cimitirului de animale de companie Raiul Animalelor. Informatii privind suma de plata se pot obtine de la Departamentul de Relatii cu Clientii al Cimitirului RAIUL ANIMALELOR in cadrul programului de lucru sau direct de pe site.

Clientul poate pierde dreptul de concesiune:
 1. în cazul neachitării taxei verzi în timp de 3 ani consecutivi şi dacă, timp de 30 de zile de la somatia scrisa (prin e-mail, posta, sms) concesionarul nu se prezintă la Administratia Raiul Animalelor pentru achitarea tarifelor taxei verzi
 2. când locul concesionat este lăsat în părăsire. Se considera parasire, mentinerea in stare de neingrijire a mormintelor lipsa semnelor funerare (placa comemorativa, etc.) si daca timp de 6 luni de la anuntarea concesionarul , acesta nu se prezintă la Administratia Raiului Animlelor pentru clarificarea situatiei juridice a concesiunii;
 3. prin renunţarea concesionarului, în scris, în favoarea Cimitirului Raiul Animalelor, fără a avea pretenţia la despăgubiri

In oricare din situatiile de mai sus locul astfel concesionat reintrand in folosinta cimitirului Raiul Animalelor fara nici un fel de pretentie de despagubire din partea concesionarului. In cazul platilor prin mijloace electronice, sau orice forme de plata bancare, data platii va fi considerata data la care sumele au fost primite de catre banca cu care lucreaza S.C. Raiul Animalelor S.R.L.

Reguli cu privire la Inhumari

Nicio înhumare nu poate avea loc în cimitir fără autorizația scrisă a conducerii. Toate inhumarile trebuie comandate si programate telefonic sau pe email, anterior venirii clientului la cimitir,

Nu se face toaletarea animalelor aduse pentru serviciul de inhumare.

Corpurile sunt înhumate în locuri individuale, pe parcela locului concesionat. Locurile de înhumare sunt făcute separat, unele după altele, în locurile indicate de reprezentanții conducerii.

Nu vor fi inhumate animalele aduse de clienti dupa ora 16:30. Timpul mediu de pregatire si prestare a serviciilor de inhumare dureaza in medie 1 ora. Cum programul de lucru se incheie la 17:00, nu este suficient timp pentru servirea clientului.

Concesionarea unui loc de veci

Persoanele care doresc să concesioneze un loc de veci individual, trebuie să se adreseze administrației parcului-cimitir, Raiul animalelor, cu cel puțin 24 de ore înaintea serviciului de înhumare.

Concesionarea unui loc se face obligatoriu pe o perioadă de 5 ani, după care terenul este concesionat în continuare atât timp cât se plătește taxa de întreținere (Taxa Verde) anuală.

Beneficiarul concesiunii este persoana care a semnat contractul de servicii, semnarea unei alte persoane se face doar cu acordul în scris a beneficiarului. Concesiunea se poate transmite altei persoane cu toate drepturile și obligațiile ce le impune acest lucru doar cu acordul în scris al deținătorului inițial si al noului concesionar și cu notificarea în prealabil a administrației cimitirului.

Drepturile și obligațiile concesionarului

Titularii dreptului de folosintă a locului de înhumare au drepturile prevăzute de Lege şi prezentului Regulament cu privire la atribuire, amenajare, întretinere, înhumare, deshumare şi reînhumare, transportul şi comemorarea animalului de companie

Dreptul de concesiune nu importa și dreptul de proprietate, ci doar dreptul de folosință al terenului. Folosința terenului se face cu respectarea regulamentului de funcționare al Parcului-cimitir “Raiul Animalelor”;

Respectarea suprafețelor atribuite spre folosintă, fiind interzisă orice extindere (indiferent dacă se face în detrimentul altui loc de înhumare sau aleilor de acces).

La locurile de înhumare, concesionarilor li se admit sa planteze în principiu, numai plante de talie mică, plantarea unor arbusti, arbori de talie mare se va putea face numai cu aprobarea in scris anticipată a administratiei parcului-cimitir si numai in locurile indicate de acestia;

Titularii dreptului de concesiune au obligația ocrotirii tuturor arborilor aflați în incinta cimitirului

În cazul schimbării datelor personale de identificare (nume, CI, adresă, date de contact) concesionarul este obligat să transmită datele schimbate administratiei

Concesiunea nu include decât locurile de înhumare și/sau columbar (locul unde se pastreaza urnele corpurilor incinerate

Terenul concesionat, în urma lucrărilor de amenajare, va fi întreținut în stare bună

Are obligația de a accepta toate schimbările impuse de către conducerea cimitirului cu privire la buna protectie a spațiului cimitirului.

Concesiunile sunt reînnoibile după expirarea fiecărei perioade de validitate, prin plata taxei anuale. În cazul prearanjamentelor, plata taxei de întreținere trebuie făcuta chiar dacă animalul de companie nu este înhumat, fiind înca în viață. Data de intrare în vigoare este următoarea dupa reînnoire. Conducerea poate refuza în cazuri speciale, reînnoirea concesiunii din motive de siguranță sau protejare publică a cimitirului.

Preluarea de către administrația parcului-cimitir a unui loc de veci se poate face în urmatoarele situatii:
 1. La expirarea perioadei de concesionare de 30 ani, dacă nu se continuă plata taxei verzi anuale;
 2. La neplata taxei verzi 3 ani consecutiv și/sau după notificarea de către client a administrației parcului-cimitir că nu se mai dorește continuarea concesionarii
 3. La deshumarea unui animal si renuntarea din partea concesionarului la locul de veci

Concesionarul poate reda cimitirului terenul concesionat înaintea expirării condiiților mai sus prezentate. În acest caz, corpurile depuse în locurile de veci trebuie să facă obiectul unei autorizații de deshumare acompaniată de dovada unui alt loc de înhumăre sau incinerare. Concesionarul da o declaratie pentru acceptul deshumării. Terenul va trebui să fie restituit liber de orice accesoriu. Prețul redarii, deshumarii se calculeaza in functie și de anii restanți și de tarifele de deshumare.

Dupa neplata taxei verzi pe 3 ani consecutivi, conducerea poate lua locul de veci inapoi. Decizia preluarii se aduce la cunostinta clientului, in scris. În cazul în care nu se platește taxa anuală, după trecerea unei perioade de 15 zile de la înștiințare se preia automat locul de veci. În cazul preluarii unui loc de veci, rămășițele se vor incinera colectiv. Insemnele funerare, placa comemorativă care nu vor mai fi ridicate de familie în 3 luni, nu se vor mai putea returna clientului.

Locul de veci

Pregatirea locului de veci se face cu programare de cel putin 3 ore inaintea inceperii ceremoniei de înhumare. In caz contrar clientii sunt obligați sa astepte pregatirea gropii atat timp cat este nevoie.

Locurile de veci sunt de dimensiuni standard (in functie de dimensiunea animalului, si de recomandările personalului). Ne rezervam dreptul de a stabili dimensiunea necesară pentru animalul dumneavoastră.

La înhumare, Clientul plătește costul de concesionare pe 30 de ani a locului cu codul din formularul contract. Odată cu plata taxei de concesionare se plătește și Taxa Verde pentru anul urmator celui in care s-a realizat contractul. Taxa Verde este o taxa anuala in baza careia va activa concesiunea, fiind obligatorie și care se plătește anual. Concesionarea aferenta anului de la momentul cand s-a facut inhumarea pana la sfarsitul acelui an, este cuprinsa in costul initial de concesiune.

Taxa Verde anuala

Această taxă se plăteste pe multiplu de cate un (1) an, iar durata de concesiune de minim 7 ani, maxim 30 de ani, cu posibilitate de prelungire, este condiționată de achitarea Taxei Verzi.

Prearanjement Inhumare

Prearanjamentul este un serviciu ce se contractează în avans de către client, pe perioada de viață a animalului. Valoarea serviciilor și accesoriilor pentru un prearanjament este în funcție de optiunea clientului. Serviciile și accesoriile sunt specificate în tariful de servicii RAIUL ANIMALELOR. Clientul va opta de la început pentru tipurile de servicii pe care le va dori privind înhumarea

La prearanjamentul pentru înhumare este obligatoriu inclus în pachetul oferit următorul serviciu: Concesiunea, piatra comemorativa iar opțional serviciu de înhumare si/sau una sau mai multe taxe verzi și se poate opta pentru accesorii. Prearanjamentul are valabilitate și se menține prin plata taxei verzi anuală.

Orarul înhumărilor: Ceremoniile de înhumare au loc în cadrul orelor de program 9:00 – 17:00, exceptând zilele de sărbătoare.

În afara orelor de program, preluarea cadavrelor trebuie anunțată telefonic cu cel puțin 1 oră înainte. Corpurile neînsuflețite se preiau de către personalu cimitirului și se păstrează până a doua zi în camera frigorifică. Persoanele care aduc animale de companie decedate sunt obligate să se identifice și să permită personalului de gardă să preia toate datele de identificare ale acestora și ale animalului adus ( nume, prenume, CNP, adresă, număr de telefon) pentru identificarea ulterioară cât și achitarea integrala a sumelor de baza aferente inhumarii.

Toate operațiunile de pregătire și întreținere a locului de veci până la stabilizarea lui definitivă se face numai de către personalul cimitirului. Acoperirea mormântului se face numai cu gazon, fiind total interzisă betonarea suprafeței unui mormânt, punerea de monumente funerare, plasarea de pietre sau alte obiecte neautorizate de administrația parcului-cimitir.

Plantarea de arbuști ornamentali de talie mica este supusa aprobării scrise din partea administratiei, plantarea de arbori de talie medie sau mare este total interzisa. Este interzisă plantarea direct în sol a plantelor târâtoare, a brazilor si a arbustilor cu inaltime de crestere la maturitate de peste 1 metru si o circumferinta de 60cm. Punerea pe suprafața mormintelor a plantelor, florilor se face numai în ghivece sau în vaze de flori. Plantele ce sunt agreate pentru plantare trebuie sa suporte tundere/toaletare astfel incat acestea sa poata fi tunse la o inaltime de maxim 1 metru si circumferinta de 60cm.

În cazul în care, datorită unor lăsări de teren, calamități, ploi abundente, sau orice alt eveniment care ar face un mormânt să arate în mod anormal, altfel decât standardul impus de cimitir, cimitirul are posibilitatea de a face modificări, în zona de suprafață, modificări de reparare, rearanjare. Familia (clientul) este obligată să accepte refacerea suprafeței mormântului și să permită accesul la zona de suprafață pe toata perioada de reparații.

Deshumare - Reguli aplicate deshumarilor

Deshumarea animalelor decedate se poate face numai după minim 7 ani de la data înhumării.

Deshumarea, în afară de cea ordonată de administrația cimitirului, nu poate avea loc fără un acord prealabil din partea concesionarului locului și a administrației cimitirului. Deshumarea osemintelor animalelor decedate în urmă cu până la 7 ani, precum şi reînhumarea lor se pot face în tot timpul anului, partea care cere acest serviciu trebuie să facă dovada reînhumării sau unei alte forme de renaturalizare (incinerare, înhumare organică). Ea poate fi refuzată pentru motive de conservare a cimitirului și a mediului, a decenței sau a salubrității publice. Cererea trebuie formulată de beneficiarul concesiunii. În caz de dezacord, autorizarea nu poate fi eliberată.

Executarea operațiunilor de deshumare, poate avea loc doar dupa ce toate formalitățile impuse de activitate au fost încheiate. Deshumarile au loc în cadrul programului de lucru 09:00 – 17:00, exceptând zilele de sărbătoare. Ele se desfășoară în prezența personalului administrației, având calitatea de a asista sub forma unei supravegheri a personalului ce realizează deshumarea și în prezența beneficiarului sau a unui reprezentant al acestuia, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice.. Acțiunea poate avea loc doar după ce toate formalitățile impuse de administrație au fost încheiate și s-au plătit toate taxele la zi cât și eventualele datorii pe care Clientul le are până la data încheierii acordului de deshumare.

Dacă în momentul deshumarii, un corp este găsit în buna stare de conservare, el nu va putea fi înlăturat decat prin incinerarea ramasitelor. Dacă este găsit renaturalizat, se procedează conform măsurilor prezentate mai sus. Din motive de igiena , de sănătate, orice corp care a avut o maladie contagioasă, nu poate face obiectul unei deshumări.

Standardul locurilor de veci din Parcul - Cimitir
 1. Locurile de veci se concesionează în parcelele dedicate speciei și taliei animalului înhumat;
 2. Mormintele sunt de dimensiuni standard și sunt amplasate în ordinea venirii, sub recomandarea administrației, în parcelele dedicate speciei și taliei animalului;
 3. Mormintele sunt acoperite cu gazon, și au ca elemente de identificare o placa comemorativă și/sau un marcaj metalic de identificare.
 4. Toate accesoriile funerare sunt executate in cadrul Cimitirului si puse la dispozitia clientilor, contra cost.
 5. Pietrele comemorative, semnele funerare de identificare pot fi plasate pe morminte, numai cu acordul si sub indrumarea personalului Cimitirului. Pentru placile comemorative se vor folosii dimensiunile obligatorii standard impuse (Lungime, Latime, Grosime) prin prezentul regulament. Materialele folosite: granit, marmura, fonta, alama, bronz. Placile se vor amplasa la nivelul solului, orizontal, cu una din laturi paralele la aleea aferenta parcelei din care face parte locul, numai de personalul Cimitirului, fara a suporta modificari de catre clienti.
 6. Conducerea isi rezerva dreptul de-a ridica de pe morminte placile comemorative ce nu respecta standardele impuse.
 7. Dimensiunile acceptate pentru placile comemorative sunt prezentate de presonalul da la Relatii cu publicul.

Intretinerea mormintelor

Mormintele sunt amenajate de către personalul Cimitirului în mod egal pentru toți clienții, standardul parcului-cimitir este ca mormântul după perioada de tasare a terenului să fie acoperit cu gazon și să aibă elemente de identificare (placă comemorativă, marcaj metalic).

Întreținerea periodică a gazonului de pe morminte se face de către personalul Cimitirului și nu face obiectul mormintelor atipice (acoperite peste 50% cu ghivece sau vaze de flori).

Toți clienții care nu respectă standardul impus și amenajează mormântul la voia întâmplării și nu-l întrețin, vor fi încadrați automat în standardul parcului-cimitir de către personalul acestuia.

Clienții care doresc sa-si ingrijeasca singuri mormântul, respectând standardul impus, nu vor utiliza materiale vegetale sau de alte categorii, scule si utilaje din dotarea parcului-cimitir.

Plantele ornamentale:

Clienții sau familiile acestora pot să aducă plante sau flori, numai în ghivece sau vaze de flori.

Plantarea ghivecelor de flori, a vazelor se va face numai în perimetrul locului de veci deținut de Client. Se ține cont că întreținerea generală a parcului necesită accesul pe morminte cu echipamentele standard de tuns gazonul, mormintele acoperite cu ghivece sau vaze de flori peste 50% din suprafață sunt considerate atipice și inaccesibile pentru întreținerea gazonului

Este interzisă scoaterea gazonului, a arborilor și arbustilor sau a plantelor ornamentale plantate de administrația cimitirului, de pe lângă morminte sau alte locuri amenajate. Florile uscate, distruse, ornamentele sezoniere (Craciun, Paste, Zi de Nastere…..) ce sunt temporare, vor fi adunate de pe teren după expirarea acestora. Conducerea cimitirului nu răspunde de accesoriile de pe morminte, deteriorate, uzate moral, sparte, crăpate sau uscate.

Raspunderea

În baza programului de servicii, RAIUL ANIMALELOR nu răspunde pentru daune, oricare ar fi acestea, a căror existența Clientul sau familia ar pune-o pe seama noastră. Obligațiile noastre de a furniza serviciile mentionate se limiteaza la cele prevazute în contractul semnat și în prezentul regulament de functionare. Nu vom fi răspunzatori față de Client, utilizator sau terțe persoane pentru nicio daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate sau alte pierderi suferite de Client.

Pentru păstrarea unei bune imagini de ansamblu, dar și pentru păstrarea siguranței clienților și a animalelor de companie ale acestora ce se pot plimba liber prin cimitirul de animale, personalul cimitirului va proceda la îndepartarea de pe locurile de veci a obiectelor ce nu se încadrează în standardul cimitirului. Aceste obiecte în stare de degradare, decolorare, sparte, cu elemente lipsă, ruginite, crăpate, îndoite sau rupte pot fi: obiecte ornamentale, candele arse (consumate), figurine, felinare, suporturi de candele, vaze de flori, ghivece din ceramica, lut sau metal, rame metalice sau din plastic.

Administrația nu răspunde de jucăriile pentru animale de companie lăsate de clienți pe morminte, care pot fi luate și mutate de animalele de companie ce se plimba libere în parc.

Administrația raspunde de respectarea ordinii interioare şi în special pentru păstrarea caracterului al parcului-cimitir.

Confidentialitate

Ne angajăm să asigurăm în condițiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecția vieții private în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către administrația Cimitirului în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru încheierea și executarea serviciilor oferite de RAIUL ANIMALELOR.

Dispozitii finale

Cimitirul are posibilitatea de a aduce modificări la acest regulament în orice moment, pentru conservarea parcului și din motive de salubritate.

Beneficiarii serviciilor, clientii si/sau familiile au obligația de a citi prezentul regulament respecta si de a-l aplica.