Protectia Datelor Personale

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Societatea „RAIUL ANIMALELOR”  este determinată să administreze şi prelucreze în conditii de sigurantă si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, prin mijloace manuale sau automatizate.

Pentru a accesa pagina de internet www.raiulanimalelor.ro, nu este nevoie să ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal. In măsura în care doriti să achizitionati serviciile si/sau produsele oferite de noi, vă putem solicita anumite informatii de identificare sau date cu caracter personal.

Datele dumneavoastră sunt necesare emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea, in activitati postale precum şi rezolvării solicitărilor, întrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfăşurată de Raiul Animalelor. Contactarea Dvs. (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text, pager sau telefon) in legatura cu restantele la taxele serviciilor oferite, noutăti care credem ca ar putea fi de interes pentru Dvs.

Datele cu caracter personal (asa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001), se referă la orice informatii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a vă contacta on-line sau offline. Informatiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciilor Raiului Animalelor, dar acceptul dvs. determină calitatea de beneficiar al acestora.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Raiul Animalelor din strada Apusului nr.1, localitatea Catelu, Glina. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Numărul de înregistrare al Raiul Animalelor în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal este 34249.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.