Extras din Regulamentul Intern

Dispozitii Generale

Regulamentul Intern al Cimitirului are ca obiect asigurarea ordinii, decenței și securității cât și salubritatea și liniștea publică în cimitirul de animale. Complexul Raiul Animalelor este o propietate privată și pe cale de consecință persoanele private, fizice sau juridice, care concesionează locuri de veci sau columbar nu își pot exercita dreptul de propietate asupra acestora, dobândind doar dreptul de folosință.

Complexul Raiul Animalelor va furniza clientului serviciile specificate în planul de servicii: Servicii de înhumare/deshumare, servicii de incinerare colectivă și individuală, servicii de transport, servicii de întreținere (taxa verde și de columbar), prearanjemente, adopții, pensiune. Serviciile se oferă Clientului pentru animalele sale.

Aceaste servicii se pot modifica și completa fără un aviz prealabil în funcție de necesitatea pieții. Clientul este informat asupra serviciilor oferite de Complexul Raiul Animalelor prin site-ul web: www.raiulanimalelor.ro, telefonic la +40722172485; +40728094309, sau la departamentul Relatii cu clientii.

Serviciile Complexului RAIUL ANIMALELOR se ofera clientului pentru animalele sale de companie pentru care deține sau nu carnet de sanatate. Dreptul la înhumare și/sau incinerare în cadrul cimitirului “Raiul Animelelor” este acordat contra cost.

Actele si datele necesare Inhumării:
 1. Actul de identitate al detinatorului animalului:
 2. Carnetul de sanatate al animalului (optional)
 3. Datele de contact ale detinatorului
 4. Numele, data nasterii si a decesului animalului
 5. Datele cabinetului veterinar frecventat de animal
 6. Numele doctorului veterinar ce a constatat decesul
 7. Date privind identificarea şi înregistrarea animalelor (microcip ROMPETID)
Actele si datele necesare incinerarii colective si/sau individuale:
 1. Actul de identitate al detinatorului animalului:
 2. Carnetul de sanatate al animalului (optional)
 3. Datele de contact ale detinatorului
 4. Numele, data nasterii si a decesului animalului
 5. Datele cabinetului veterinar frecventat de animal
 6. Numele doctorului veterinar ce a constatat decesul
 7. Avizul-sanitar veterinar conform ord.80/2005
 8. Date privind identificarea şi înregistrarea animalelor (microcip ROMPETID)
Afectarea terenurilor
Complexul ”Raiul Animalelor” detine terenuri afectate cimitirului de animale de companie. Terenurile sunt impartite in parcele pe specii de animale (caini, pisici, pasari, reptile, altele…) unde sunt concesionate locurile de veci. Cimitirul pune la dispozitia unei familii un loc de veci in cimitir sub forma de folosinta, propietatea terenului ramanand propietarului Complexului Raiului Animalelor.
Amplasarea mormintelor
Amplasarea mormintelor se face dupa regulile interne ale cimitirului. Locurile în funcție de talia animalului (stabilită de personalul cimitirului) se concesionează în ordine pe o parcelă, atunci când situația o permite. În situația ocupării parcului-cimitir, locurile se concesionează în funcție de disponibilități și pe pozițiile rămase libere pe o parcela.
Programul privind incinerarile individuale
Incinerarea se face o dată pe săptămână, în ziua și la ora programata de administrația “Raiul Animalelor”, exceptând sărbătorile legale.
Comportamentul persoanelor care intra in incinta parcului-ciminir

Toate persoanele care intra in parcul cimitir sunt obligate să aibă o conduită adecvata astfel intrarea în cimitir este interzisa persoanelor în stare de ebrietate, a vânzătorilor ambulanți, a copiilor sub 10 ani fără însoțitor, a vizitatorilor acompaniați de animale fara lesa.

Sunt interzise în interiorul ciminirului: țipete, cantece, difuzarea muzicii, conversațiilor deranjante, disputelor.

Tulburarea liniștii, dezordinea, actele de instigare, scandalurile sunt interzise în mod expres. Personalul “Raiul Animalelor” este autorizat să scoată afara din incinta complexului persoanele ce nu respectă regulile de conduită civilizată.

Sunt interzise punerea de afise, tablouri, sau semne de anunț pe pereți, pe gardurile interne sau externe, porți cât și în interiorul cimitirului.

Este interzisa ridicarea de garduri, obstacole sau separarea mormintelor prin orice alt mijloc (constructii subterane sau aupraterane, a pereților pe locurile de înhumare).

Este interzis aruncarea de mucuri de țigări, ambalaje, resturi alimentare și vegetale în interiorul Complexului Raiului Animalelor. Se vor folosi în acest scop numai locurile special amenajate, cu rugamintea de a arunca deșeurile selectiv in pubele marcate corespunzător.

Este interzisă fotografierea, filmarea sau înregistrările audio în complexul “Raiul Animalelor” fără autorizația scrisă a administrației. Este interzisă realizarea de campanii publicitare în interiorul sau la porțile cimitirului.

În cazul în care persoanle admise în parcul-cimitir se vor abate de la dispozițiile regulamentului sau comportamentul lor va fi lipsit de respect privind caracterul locului, aceștia vor fi scoși afara din incinta complexului, de personalul cimitirului.

Prejudiciul adus accesoriilor de pe morminte

Administrația Parcului – Cimitir, nu va fi trasă la răspundere pentru stricăciunile comise în interiorul cimitirului, de degradarea normală a obiectelor, a accesoriilor de pe morminte. Toate persoanle care doresc să aducă un obiect vor cere acordul conducerii. În perioada de iarna clienții sunt rugati să-și ridice de pe morminte obiectele care nu rezistă la intemperii.

Administrația cimitirului are obligația de a asigura întreținerea acestuia prin, tunderea si toaletarea spațiilor verzi, menținerea curățeniei, adunarea, colectarea, transportul sau compostarea deșeurilor din cadrul cimitirului. De asemenea are obligația de a se îngriji de întreținerea gardului perimetral si de aleile de acces din interiorul parcului.

Circulația oricărui vehicul este interzisă cu excepția furgonetelor funerare, vehiculelor autorizate, tehnice municipale, vehiculele angajaților sau transport materiale, vehicule ale persoanelor cu drept de acces. Accesul acestor vehicule este autorizat numai în zonele marcate în acest sens.

Tarife, Plata serviciilor

Se vor aplica tarifele în vigoare la data cererii acestora, indiferent de data concesiunii. Locurile de inhumare si columbar pot fi concesionate pe baza de taxe in conditiile Regulamentului Complexului Raiul Animalelor.

Plata se va face pe baza serviciilor RAIUL ANIMALELOR contractate cu RAIUL ANIMALELOR SRL de catre Client.

Plata taxei de intretinere (taxa verde si taxa de columbar) se face in fiecare an calendaristic de catre client. Plata taxei de intretinere se plateste in primul an (anul contractarii serviciilor) indiferent de luna in care s-au contractat serviciile. In urmatorii ani plata taxei de intretinere se face pe an calendaristic. Conducerea Raiului Animalelor consideră oportun de a explica clientilor săi că, prin „an calendaristic” (Potrivit DEX-lui) se înţelege perioada cuprinsă între 01 ianuarie a anului de referinţă, pînă la 31 decembrie a anului de referinţă. In cazul in care plata nu ajunge la prestator, Clientul este de drept in intarziere si se supune conditiilor din regulamentul de functionare al Cimitirului de animale de companie Raiul Animalelor. Informatii privind suma de plata se pot obtine de la Departamentul de Relatii cu Clientii al Complexului RAIUL ANIMALELOR in cadrul programuluide lucru sau direct de pe site.

Clientul poate pierde dreptul de concesiune:
 1. în cazul neachitării taxei de întreţinere (taxa verde/taxa de columbar) în timp de 2 ani consecutivi şi dacă, timp de 30 de zile de la somatia scrisa (prin e-mail, posta, sms) concesionarul nu se prezintă la Administratia Raiul Animalelor pentru achitarea tarifelor de intretinere
 2. când locul concesionat este lăsat în părăsire. Se considera parasire, mentinerea in stare de neingrijire a mormintelor lipsa semnelor funerare (placa comemorativa, etc.) si daca timp de 6 luni de la anuntarea concesionarul , acesta nu se prezintă la Administratia Raiului Animlelor pentru clarificarea situatiei juridice a concesiunii;
 3. prin renunţarea concesionarului, în scris, în favoarea Cimitirului Raiul Animalelor, fără a avea pretenţia la despăgubiri
 4. Numele, data nasterii si a decesului animalului
 5. Datele cabinetului veterinar frecventat de animal
 6. Numele doctorului veterinar ce a constatat decesul
 7. Avizul-sanitar veterinar conform ord.80/2005
 8. Date privind identificarea şi înregistrarea animalelor (microcip ROMPETID)

In oricare din situatiile de mai sus locul/nisa astfel concesionat(a) reintrand in folosinta cimitirului Raiul Animalelor fara nici un fel de pretentie de despagubire din partea concesionarului. In cazul platilor prin mijloace electronice, sau orice forme de plata bancare, data platii va fi considerata data la care sumele au fost primite de catre banca cu care lucreaza S.C. Raiul Animalelor S.R.L.

Reguli cu privire la Inhumari

Nicio înhumare nu poate avea loc în cimitir fără autorizația scrisă a conducerii.

Nu se face toaletarea animalelor aduse pentru serviciul de inhumare.

Corpurile sunt înhumate în locuri individuale, pe parcela concesionată. Locurile de înhumare sunt făcute separat, unele după altele, în locurile indicate de reprezentanții conducerii.

Concesionarea unui loc de veci

Persoanele care doresc să concesioneze un loc de veci individual, trebuie să se adreseze administrației parcului-cimitir, Raiul animalelor, cu cel puțin 24 de ore înaintea serviciului de înhumare.

Concesionarea unui loc se face obligatoriu pe o perioadă de 5 ani, după care terenul este concesionat în continuare atât timp cât se plătește taxa de întreținere (Taxa Verde) anuală.

Beneficiarul concesiunii este persoana care a semnat contractul de servicii, semnarea unei alte persoane se face doar cu acordul în scris a beneficiarului. Concesiunea se poate transmite altei persoane cu toate drepturile și obligațiile ce le impune acest lucru doar cu acordul în scris al deținătorului inițial si al noului concesionar și cu notificarea în prealabil a administrației cimitirului.

Drepturile și obligațiile concesionarului

Titularii dreptului de folosintă a locului de înhumare au drepturile prevăzute de Lege şi prezentului Regulament cu privire la atribuire, amenajare, întretinere, înhumare, deshumare şi reînhumare, transportul şi comemorarea animalului de companie

Dreptul de concesiune nu importa și dreptul de proprietate, ci doar dreptul de folosință al terenului. Folosința terenului se face cu respectarea regulamentului de funcționare al Parcului-cimitir “Raiul Animalelor”;

Respectarea suprafețelor atribuite spre folosintă, fiind interzisă orice extindere (indiferent dacă se face în detrimentul altui loc de înhumare sau aleilor de acces).

La locurile de înhumare, concesionarilor li se admit sa planteze în principiu, numai plante de talie mică, plantarea unor arbusti, arbori de talie mare se va putea face numai cu aprobarea in scris anticipată a administratiei parcului-cimitir si numai in locurile indicate de acestia;

Titularii dreptului de concesiune au obligația ocrotirii tuturor arborilor aflați în incinta cimitirului

În cazul schimbării datelor personale de identificare (nume, CI, adresă, date de contact) concesionarul este obligat să transmită datele schimbate administratiei

Concesiunea nu include decât locurile de înhumare și/sau columbar (locul unde se pastreaza urnele corpurilor incinerate

Terenul concesionat, în urma lucrărilor de amenajare, va fi întreținut în stare bună

Are obligația de a accepta toate schimbările impuse de către conducerea cimitirului cu privire la buna protectie a spațiului cimitirului.

Concesiunile sunt reînnoibile după expirarea fiecărei perioade de validitate, prin plata taxei anuale. În cazul prearanjamentelor, plata taxei de întreținere trebuie făcuta chiar dacă animalul de companie nu este înhumat, fiind înca în viață. Data de intrare în vigoare este următoarea dupa reînnoire. Conducerea poate refuza în cazuri speciale, reînnoirea concesiunii din motive de siguranță sau protejare publică a cimitirului.

Preluarea de către administrația parcului-cimitir a unui loc de veci se poate face în urmatoarele situatii:
 1. La expirarea perioadei de concesionare de 5 ani, dacă nu se continuă plata taxei de întreținere anuală;
 2. La neplata taxei de întreținere pe anul în curs și după notificarea de către client a administrației parcului-cimitir că nu se mai dorește continuarea concesionarii
 3. La deshumarea unui cadavru si renuntarea din partea concesionarului la locul de veci

Concesionarul poate reda cimitirului terenul concesionat înaintea expirării condiiților mai sus prezentate. În acest caz, corpurile depuse în locurile de veci trebuie să facă obiectul unei autorizații de deshumare acompaniată de dovada unui alt loc de înhumăre sau incinerare. Concesionarul da o declaratie pentru acceptul deshumării. Terenul va trebui să fie restituit liber de orice accesoriu. Prețul redarii, deshumarii se calculeaza in functie și de anii restanți și de tarifele de deshumare.

La expirarea platei taxei anuale, conducerea poate lua locul de veci inapoi. Decizia preluarii se aduce la cunostinta clientului, in scris. În cazul în care nu se platește taxa anuală, după trecerea unei perioade de 3 (trei) luni de la înștiințare se preia automat locul de veci. În cazul preluarii unui loc de veci, rămășițele se vor incinera colectiv, cenușa fiind împrăștiată. Insemnele funerare, placa comemorativă care nu vor mai fi ridicate de familie în 3 luni, se vor refolosi.

Locul de veci

Pregatirea locului de veci se face cu programare de cel putin 3 ore inaintea inceperii ceremoniei de înhumăre. In caz contrar clientii sunt obligați sa astepte pregatirea gropii atat timp cat este nevoie.

Locurile de veci sunt de dimensiuni standard (in functie de dimensiunea animalului, si de recomandările personalului). Ne rezervam dreptul de a stabili dimensiunea necesară pentru animalul dumneavoastră.

La înhumare, Clientul plătește taxa de concesionare a locului cu codul din formularul contract. Odată cu plata taxei de concesionare se plătește și serviciul de întreținere anual, respectiv Taxa Verde pentru primul an. Taxa Verde este o taxa de întreținere, fiind obligatorie și care se plătește anual.

Taxa de concesiune (taxa verde)

Această taxă se plătește o singură dată, iar durata de concesiune este condiționată de achitarea Taxei Verzi, concesiunea încetând la prima neplată a facturii pentru serviciile de întreținere transmise Clientului. Concesionarea se prelungește automat pe perioade de un (1) an, în aceleași condiții menționate mai sus.

Prearanjement Inhumare

Prearanjamentul este un serviciu ce se contractează în avans de către client, pe perioada de viață a animalului. Valoarea serviciilor și accesoriilor pentru un prearanjament este în funcție de optiunea clientului. Serviciile și accesoriile sunt specificate în tariful de servicii RAIUL ANIMALELOR. Clientul va opta de la început pentru tipurile de servicii pe care le va dori privind înhumarea

La prearanjamentul pentru înhumare este obligatoriu inclus în pachetul oferit următorul serviciu: taxa de întreținere anuală, iar opțional concesionarea locului, serviciu de înhumare și se poate opta pentru accesorii. Prearanjamentul are valabilitate și se menține prin plata taxei de întreținere anuală.

Orarul înhumărilor: Ceremoniile de înhumare au loc în cadrul orelor de program 9:00 – 17:00, exceptând zilele de sărbătoare.

În afara orelor de program, preluarea cadavrelor trebuie anunțată telefonic cu cel puțin 1 oră înainte. Corpurile neînsuflețite se preiau de către personalu cimitirului și se păstrează până a doua zi în camera frigorifică. Persoanele care aduc animale de companie decedate sunt obligate să se identifice și să permită personalului de gardă să preia toate datele de identificare ale acestora și ale animalului adus ( nume, prenume, CNP, adresă, număr de telefon) pentru identificarea ulterioară cât și lăsarea unui avans de minim 50% din suma finală.

Toate operațiunile de pregătire și întreținere a locului de veci până la stabilizarea lui definitivă se face numai de către personalul cimitirului. Acoperirea mormântului se face numai cu gazon, fiind total interzisă betonarea suprafeței unui mormânt, punerea de monumente funerare, plasarea de pietre sau alte obiecte neautorizate de administrația parcului-cimitir.

Plantarea de arbuști ornamentali de talie mica este supusa aprobării scrise din partea administratiei, plantarea de arbori de talie medie sau mare este total interzisa. Este interzisă plantarea direct în sol a plantelor târâtoare, a brazilor si a arbustilor cu inaltime de crestere la maturitate de peste 1 metru si o circumferinta de 60cm. Punerea pe suprafața mormintelor a plantelor, florilor se face numai în ghivece sau în vaze de flori. Plantele ce sunt agreate pentru plantare trebuie sa suporte tundere/toaletare astfel incat acestea sa poata fi tunse la o inaltime de maxim 1 metru si circumferinta de 60cm.

În cazul în care, datorită unor lăsări de teren, calamități, ploi abundente, sau orice alt eveniment care ar face un mormânt să arate în mod anormal, altfel decât standardul impus de cimitir, cimitirul are posibilitatea de a face modificări, în zona de suprafață, modificări de reparare, rearanjare. Familia (clientul) este obligată să accepte refacerea suprafeței mormântului și să permită accesul la zona de suprafață pe toata perioada de reparații.

Deshumare - Reguli aplicate deshumarilor

Deshumarea animalelor decedate se poate face numai după 5 ani de la data înhumării.

Deshumarea, în afară de cea ordonată de administrația cimitirului, nu poate avea loc fără un acord prealabil din partea concesionarului locului și a administrației cimitirului. Deshumarea osemintelor animalelor decedate în urmă cu până la 5 ani, precum şi reînhumarea lor se pot face în tot timpul anului, partea care cere acest serviciu trebuie să facă dovada reînhumării sau unei alte forme de renaturalizare (incinerare, înhumare organică). Ea poate fi refuzată pentru motive de conservare a cimitirului și a mediului, a decenței sau a salubrității publice. Cererea trebuie formulată de beneficiarul concesiunii. În caz de dezacord, autorizarea nu poate fi eliberată.

Executarea operațiunilor de deshumare, poate avea loc doar dupa ce toate formalitățile impuse de activitate au fost încheiate. Deshumarile au loc în cadrul programului de lucru 09:00 – 17:00, exceptând zilele de sărbătoare. Ele se desfășoară în prezența personalului administrației, având calitatea de a asista sub forma unei supravegheri a personalului ce realizează deshumarea și în prezența beneficiarului sau a unui reprezentant al acestuia, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice.. Acțiunea poate avea loc doar după ce toate formalitățile impuse de administrație au fost încheiate și s-au plătit toate taxele la zi cât și eventualele datorii pe care Clientul le are până la data încheierii acordului de deshumare.

Dacă în momentul deshumarii, un corp este găsit în buna stare de conservare, el nu va putea fi înlăturat decat prin incinerarea ramasitelor. Dacă este găsit renaturalizat, se procedează conform măsurilor prezentate mai sus. Din motive de igiena , de sănătate, orice corp care a avut o maladie contagioasă, nu poate face obiectul unei deshumări.

Reguli cu privire la incinerare

Nicio incinerare nu poate avea loc în cimitir fără autorizația scrisă a conducerii. Incinerarile pot fi individuale sau colective.

Nu se face toaletarea animalelor aduse pentru serviciile de incinerare individuala sau comuna.

În cazul incinerărilor individuale, cenușa este depusă în urne speciale, putând fi luată de propietar acasa sau clientul putând concesiona o nișă în columbar.

După preluarea cenușei de către client, acesta preia orice responsabilitate și prezentul contractul încetează de drept, iar societatea este exonerată de orice obligație pentru daune, oricare ar fi acestea, a căror existență Clientul ar pune-o pe seama firmei. La primirea urnei cu cenușa animalului, Clientul a acceptat și primit urna și cenușa în forma sa finală.

În funcție de opțiunea Clientului se poate închiria un loc în Columbarul cimitirului. Taxa de concesionare a unei nișe în Columbarul cimitirului este specificat în tariful de servicii RAIUL ANIMALELOR. Concesionarea unei nișe în Columbarul cimitirului se face pe o perioadă de minim 5 ani. Taxa de concesiune se plăteste o singură dată, iar durata de concesiune este conditionată de achitarea taxei anuale de întreținere a Columbarului cimitirului. Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosinţă. Concesionarea se prelungește automat pe perioade de un an.

Columbarul cimitirului este un loc special amenajat (casete de dimensiunea 30x30cm) destinat păstrării urnelor cu cenușa. Urnele au dimensiuni în funcție de rasa animalului. Plasarea urnelor în nișele Columbarului este făcută de personalul cimitirului. Nu se poate umbla la casete fără acordul administrației, dacă se dorește aducerea de obiecte, acestea se depun doar în prezența personalului autorizat al cimitirului. Eventualele fotografii, accesorii trebuie să reziste intemperiilor, condițiilor de variații de temperatură. Nu răspundem pentru deteriorarea obiectelor din interiorul casetelor columbarului.

O nișa din colmbar concesionată de un propietar pot deține mai multe urne.

Orarul incinerărilor individuale: Ceremoniile de incinerare individuală au loc săptămânal, la o dată prestabilită de conducere. Clientul va fi informat de data și ora cu minim 24 de ore în avans și la cerere poate să asiste la incinerarea individuală.

Incinerările individuale au loc în principiu de la ora 10:00 – 19:00, în funcție de programările din ziua respectivă.

Standardul locurilor de veci din Parcul - Cimitir
 1. Locurile de veci se concesionează în parcelele dedicate speciei și taliei animalului înhumat;
 2. Mormintele sunt de dimensiuni standard și sunt amplasate în ordinea venirii, sub recomandarea administrației, în parcelele dedicate speciei și taliei animalului;
 3. Mormintele sunt acoperite cu gazon, și au ca elemente de identificare o placa comemorativă și/sau un marcaj metalic de identificare.
 4. Toate accesoriile funerare sunt executate in cadrul complexului si puse la dispozitia clientilor, contra cost.
 5. Pietrele comemorative, semnele funerare de identificare pot fi plasate pe morminte, numai cu acordul si sub indrumarea personalului complexului. Pentru placile comemorative se vor folosii dimensiunile obligatorii standard impuse (Lungime, Latime, Grosime) prin prezentul regulament. Materialele folosite: granit, marmura, fonta, alama, bronz. Placile se vor amplasa la nivelul solului, orizontal, cu una din laturi paralele la aleea aferenta parcelei din care face parte locul, numai de personalul complexului, fara a suporta modificari de catre clienti.
 6. Conducerea isi rezerva dreptul de-a ridica de pe morminte placile comemorative ce nu respecta standardele impuse.
 7. Dimensiunile acceptate pentru placile comemorative sunt prezentate de presonalul da la Relatii cu publicul.

Intretinerea mormintelor

Mormintele sunt amenajate de către personalul complexului în mod egal pentru toți clienții, standardul parcului-cimitir este ca mormântul după perioada de tasare a terenului să fie acoperit cu gazon și să aibă elemente de identificare (placă comemorativă, marcaj metalic).

Întreținerea periodică a gazonului de pe morminte se face de către personalul complexului și nu face obiectul mormintelor atipice (acoperite peste 50% cu ghivece sau vaze de flori).

Toți clienții care nu respectă standardul impus și amenajează mormântul la voia întâmplării și nu-l întrețin, vor fi încadrați automat în standardul parcului-cimitir de către personalul acestuia.

Clienții care doresc sa-si ingrijeasca singuri mormântul, respectând standardul impus, nu vor utiliza materiale vegetale sau de alte categorii, scule si utilaje din dotarea parcului-cimitir.

Plantele ornamentale:

Clienții sau familiile acestora pot să aducă plante sau flori, numai în ghivece sau vaze de flori.

Plantarea ghivecelor de flori, a vazelor se va face numai în perimetrul locului de veci deținut de Client. Se ține cont că întreținerea generală a parcului necesită accesul pe morminte cu echipamentele standard de tuns gazonul, mormintele acoperite cu ghivece sau vaze de flori peste 50% din suprafață sunt considerate atipice și inaccesibile pentru întreținerea gazonului

Este interzisă scoaterea gazonului, a arborilor și arbustilor sau a plantelor ornamentale plantate de administrația cimitirului, de pe lângă morminte sau alte locuri amenajate. Florile uscate, distruse, ornamentele sezoniere (Craciun, Paste, Zi de Nastere…..) ce sunt temporare, vor fi adunate de pe teren după expirarea acestora. Conducerea cimitirului nu răspunde de accesoriile de pe morminte, deteriorate, uzate moral, sparte, crăpate sau uscate.

Raspunderea

În baza programului de servicii RAIUL ANIMALELOR, nu răspunde pentru daune, oricare ar fi acestea, a căror existența Clientul sau familia ar pune-o pe seama noastră. Obligațiile noastre de a furniza serviciile RAIUL ANIMALELOR se limiteaza la cele prevazute în prezentul contract și regulamentul intern. Nu vom fi răspunzatori față de Client, utilizator sau terțe persoane pentru nicio daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate sau alte pierderi suferite de Client.

Administrația raspunde de respectarea ordinii interioare şi în special pentru păstrarea caracterului al parcului-cimitir.

Confidentialitate

Ne angajăm să asigurăm în condițiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecția vieții private în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către administrația complexului în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru încheierea și executarea serviciilor oferite de RAIUL ANIMALELOR.

Dispozitii finale

Cimitirul are posibilitatea de a aduce modificări la acest regulament în orice moment, pentru conservarea parcului și din motive de salubritate.

Beneficiarii serviciilor, clientii si/sau familiile au obligația de a citi prezentul regulament respecta si de a-l aplica.